SK | EN | DE

kontakt  |  mapa stránok

O nás

Spoločnosť CONSULTAX, k. s., bola založená v roku 2002 partnermi a zakladateľmi, ktorí už v roku jej založenia dlhodobo pôsobili na odbornom poradenskom trhu v oblasti účtovníctva, audítorskej činnosti a daní. Je j konkurenčnou výhodou je aj podpora sesterských spoločností zaoberajúcimi sa výkonom štatutárneho auditu, účtovným a ekonomickým poradenstvom.

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti CONSULTAX, k. s. je poskytovanie služieb daňového poradenstva, účtovného poradenstva, outsourcing účtovnej, mzdovej a personálnej agendy v rámci zabezpečenia kompletného balíka účtovno-evidenčných služieb klientom. Spoločnosť poskytuje v rámci výkonu činností daňového poradenstva konzultácie v oblasti daňovej optimalizácie pri procesoch reštrukturalizácie v rámci skupín spoločností, zlučovania spoločností a pod.

Pri poskytovaní odborných poradenských služieb kladie spoločnosť CONSULTAX, k.s. veľký dôraz na odbornosť, skúsenosť a profesionalitu. Všetky tieto atribúty prispievajú k vysokej kvalite poskytovaných poradenských služieb. Výhodou sú univerzálne schopnosti pracovníkov, ktorí sú v prípade potreby schopní poskytovať služby z rôznych oblastí poradenského biznisu.

Kvalita služieb je podporená aj skutočnosťou že členmi tímu pracovníkov spoločností CONSULTAX, k s . sú dvaja licencovaní daňoví poradcovia.

V roku 2005 sa spoločnosť CONSULTAX, k.s. stala členom Slovensko - nemeckej obchodnej a priemyselnej komory . Prostredníctvom členstva v tejto komore CONSULTAX, k .s. pomáha zahraničným klientom správne sa orientovať v lokálnej daňovej, právnej a ekonomickej legislatíve.

Aj vzhľadom k hore uvedenému sa spoločnosť CONSULTAX, k. s. stala na slovenskom trhu pomerne silnou lokálnou poradenskou spoločnosťou vyhľadávanou okrem domácich klientov aj zahraničnými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré založili, zakladajú, alebo plánujú založiť na Slovensku svoju dcérsku spoločnosť, stálu prevádzkareň, organizačnú zložku a chcú sa spoľahnúť na bezproblémový a kompletný ekonomický servis.

Ing. Peter Palcát, partner